Type A

Taallessen

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om contact te maken en te integreren in de Nederlandse samenleving. Veel, maar niet alle, vluchtelingen en statushouders beheersen wel in enige mate de Engelse taal.

Zolang iemand nog geen verblijfsstatus heeft, woont hij of zij in een AZC. Het COA is verantwoordelijk voor de voorzieningen daar, kort gezegd, bed, bad en brood. Daar horen dus geen verdere begeleiding en taallessen bij. Vrijwilligers mogen deze groep wel begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal.

Zodra iemand een verblijfsstatus krijgt (aanvankelijk voor 5 jaar), mag/moet hij/zij gaan inburgeren. Dan kunnen ze, zelfs als ze nog in een AZC zitten omdat er geen andere huisvesting is, starten met een taalprogramma. Er zijn scholen die taallessen (gemiddeld 8 uur per week) aanbieden, maar niet in Woerden. Daar moet de statushouder zelf achteraan. Er zijn ook digitale cursussen, op 3 niveaus: analfabeten, laagopgeleiden en middelbaar/hoogopgeleiden. Instromen is continu mogelijk. Er wordt gewerkt met een digitaal lesprogramma. Ook als statushouders niet meer in het AZC wonen, houden ze toegang tot het digitale lesmateriaal.

Het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart richt zich op ondersteuning van statushouders in Woerden en Oudewater. Naast de verplichte inburgeringscursus die statushouders moeten volgen, bieden zij extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Op dit moment geven 12 vrijwilligers les aan vluchtelingen. Sommigen doen dat individueel en anderen aan groepjes van 2 tot 4 vluchtelingen. Dat is onvoldoende voor de verwachte extra instroom.

Makkelijk is het niet om Nederlands te leren. Arabisch en Tigrinya lijken niet bijster veel op Nederlands. Vandaar dat vluchtelingen wel wat hulp kunnen gebruiken. Help je mee? Stuur dan een mailtje naar mail@wijzijnwoerden.nl, zodat we contact met je kunnen opnemen.

Je kan ook als maatje van een vluchteling of statushouder die in Woerden woont Nederlands oefenen. Meld je ook daarvoor aan via mail@wijzijnwoerden.nl.